mandag 28. oktober 2013

Om å leve i klimasannhet


Foreign visitors: This is an important introduction to the concept "Living in Climate Truth" by Margaret Klein from The Climate Psychologist. You find her original article HERE.Jeg introduserte begrepet klimasannhet og utfordringen til å "Leve i klimasannhet"da jeg skrev "Om meg". Margaret Klein, min amerikanske psykologkollega og nære allierte fra Theclimatepsychologist.com, som så vidt jeg vet var den første til å bruke begrepet, har skrevet et langt innlegg om det. 

Artikkelen hennes besvarer for meg å se mange spørsmål jeg har blitt stilt overfor det siste året. Nå har jeg oversatt den til norsk - og justert enkelte avsnitt litt for å tilpasse den til norske forhold. 
 
Den handler om 3 nivåer av fornektelse, som nesten alle holder på med, og som er med til å hindre oss (=menneskeheten) i å ta de nødvendige grep for å stoppe den globale oppvarmingen. Samtidig forteller artikkelen oss hva vi må gjøre for å komme ut av den benektelse og begynne å " Leve i klimasannhet"

Etter hvert fikk jeg en litt dårlig følelse rundt begrepene "Living in Climate Lie" og "Living in Climate Truth". Den absolutte karakteren av disse begrepene gav dem en litt "religiøs" karakter, som jeg mislikte. 

Derfor har jeg tatt meg den friheten å endre overskriften til


"Å leve i samsvar med klimafakta"

Artikkelen er i to deler: 
Avsnitt I-V finner du HER, og avsnitt VI-IX finner du HER.

Les denne!
Den kan endre livet ditt dramatisk - til det bedre!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar