Om å leve i samsvar med klimafakta 1

Om å leve i samsvar med klimafakta , avsnitt I -V
 

I InnledningVi lever med en massiv benektelse. En benektelse så sterk at vi kan kalle den en løgn. Løgnen sier: «Alt er bra, og vi skal bare fortsette med business as usual. Vi holder ikke på å ødelegge klimaet vårt, og med det vår stabilitet og vår sivilisasjon. Vi holder ikke på å begå passivt selvmord».

Løgnen påstår at vi har det fint, at klimaendringene ikke er reelle, eller er usikre,  ligger langt fremme i tid, eller ikke vil bli ille nok til å true menneskeheten. Den påstår også at små endringer vil løse problemet.  At resirkulering , sykling , eller det å stenge store oljerørledninger som Keystone XL, vil løse problemet . Løgnen tillater at folk skyver  klimaendringene ut av tankene sine.  Og oppfatter dem som noen andres problem – et spesialfelt for forskere eller aktivister.  Løgnen tillater oss å fokusere på andre ting . Å fortsette som vi alltid har gjort – business as usual.  Å være rolige og selvtilfredse mens vi svir av planeten vår.

Og hva er da fakta – hva er sannheten ? Jeg vil ikke gå i detaljer eller dypt i vitenskapen om hva som skjer med planeten vår , eller hvordan det truer med å kaste vår sivilisasjon ut i kaos. For en grundig diskusjon vil jeg henvise deg til : IPCC´s fjerde rapport, Paul Gilding´s " The Great Disruption, " Bill McKibben´s  " Eaarth " og James Hansens " Storms of my grandchildren.”

James Hansen avsluttet nylig sin lange karriere som forsker ved NASA for å  kunne leve effektivt og konsekvent med klimafakta .  Han bruker nå all sin tid som klimaaktivist. Han beskriver problemets omfang slik:

Planeten Jorden, skaperverket, den verden sivilisasjonen har blitt utviklet i, verden med klimamønstre som vi kjenner og stabile kystlinjer, er i overhengende fare.  Situasjonens alvor har først utkrystallisert seg de siste årene.  Den oppsiktsvekkende konklusjonen er, at fortsatt utnyttelse av fossil brensel på jorda ikke bare truer de andre millioner av arter på planeten, men også selve menneskehetens overlevelse - og tidshorisonten er kortere enn vi trodde.

Jeg ønsker å understreke to forhold som ofte blir misforstått. Først: tidshorisonten. Mange henviser til klimaendringer som et problem for våre barnebarn eller oldebarn - som inntreffer en gang i fremtiden. Men klimaendringene skjer akkurat nå. Stormer blir mer ekstreme. Tørke skader avlingene , og bidrar til borgerkriger, særlig i Afrika og i Midtøsten.  Fisk og fugler trekker nordover.  Mennesker begynner å følge etter. Disse problemene vil bli verre og verre . De vil, kombinert med hverandre, skape forstyrrelser i stor skala, forstyrrelser som vil kunne overvelde oss og forårsake nedbryting av den sosiale orden og rettssikkerheten. Disse katastrofale scenarier er noen få tiår, og ikke århundrer, borte.

Det andre forhold er usikkerheten rundt det, og hvordan vi skal innlemme det i vår tenkning og planlegging. Vårt klima og våre økosystemer er dynamiske , ikke- lineære systemer. Det er derfor vanskelig å forutsi nøyaktig hva som vil skje og når, etter hvert som jordens klima endrer seg. Vitenskapen kan ikke vise til et forsøk som kan forutsi begivenhetene i detalj . Vi er selv forsøksmaterialet.

Skal vi gjøre "Forskere vet ikke alt! De er ikke sikre!" til omkvedet i vår nasjonalsang og ta denne usikkerheten som en fribillett til business as usual. Nei! Faktisk det motsatte. Vi vet at karbon og drivhusgasser vil føre til katastrofale konsekvenser for menneskeheten, men vi vet ikke nøyaktig hvordan og når tid de vil utfolde seg. Denne usikkerheten krever at vi forsterker vår innsats og haster med å gjøre store , systemiske endringer så raskt som mulig. Ved å utsette innsatsen, spiller vi runde etter runde med russisk rulett. I stede for å anerkjenne fakta og det uunngåelige resultatet, trøster vi oss selv med omkvedet at det ikke er sikkert at kulen er i kammeret denne gangen.

Løgnen sier at det det ikke er noen krise. At det er OK å fortsette som vi alltid har gjort. At vår art ikke marsjerer mot sin undergang.  Løgnen er vår fiende, og vår overlevelse avhenger av at vi bekjemper den. Men å kjenne sannheten er ikke nok. For å overvinne løgnen,  må vi gjøre mer enn å kjenne til sannheten. Vi må leve sannheten . Vi må ta de handlingsmessige konsekvenser av hva vi vet er sant . Vi må spre sannheten vår til våre venner,  familie ,  samfunnet og nettverket vårt. Ved åpent å diskutere klimaendringer når som helst det er relevant (og det er relevant for det meste ). Vi må konfrontere løgnen uansett hvor vi ser den. Vi må ta vår sannhet på alvor ved å bli politisk og sosialt engasjert. Vi må organisere oss, først for å kjempe mot løgnen , deretter mot de kreftene som truer klimaet vårt .

Ved å leve i overensstemmelse med klimafakta, utstiller og avslører vi løgnen. Når løgnen kommer frem i lyset, vil alvorlighetsgraden og hastverket ved klimakrisen bli bredt akseptert. Etter hvert som mennesker i alle deler og lag av samfunnet våkner opp til fakta vil vi få politisk og sosial makt. Vi vil sette i gang med en koordinert kriserespons på klimaendringene. Vi vil opptre med presisjon , engasjement og besluttsomhet . Verden over må mobiliseres i et omfang som om vi stod overfor en tredje verdenskrig. Dette vil være krevende og utmattende. Alle vil måtte bidra, og det vil bli tap . Men hvis vi, sammen , lever i overensstemmelse med klimafakta og sammen kjemper imot klimaendringene, kan menneskeheten seire .

II Vaclav Havel og det ”Å leve i sannhet”I sitt essay fra 1978 , hevdet den tsjekkiske forfatteren Vaclav Havel at tsjekkerne var stort sett kyniske når det gjaldt staten , men skjulte følelsene og handlet som det ble forlangt, for å unngå trøbbel . Havel skrev, at hvordan du levde var mye viktigere enn hva du trodde om staten og dens ideologi. Ved å leve i samsvar med statens løgner - ved å promotere kommunistisk propaganda , avgi stemme i falske valg, og ikke si sine virkelige meninger, støttet folk løgnene og vedlikeholdt systemet, selv om de privat mente at staten var korrupt. Når mennesker lever i samsvar med statens løgner legger de indirekte press på sine familier og naboer til å gjøre det samme. Havel introduserte begrepet ”motstand mot statens løgner” gjennom det  "Å leve i sannhet ". Dette betyr å nekte å delta i ritualer og nekte å late som noe  man ikke tror på eller kan stå inne for. At man bør si og være klar på sin oppriktige mening, og forfølge egne mål og aktiviteter med sannheten i tankene , uansett om staten vil godkjenne det eller ikke .

Havel så, at det å leve i sannhet byr på muligheten for en rask endring i samfunnet - at en revolusjon kunne skje samtidig i mange sektorer av samfunnet. Som han uttrykte det:

Kraften i det å leve i sannhet  bor ikke i styrken av definerbare politiske eller sosiale grupper, men først og fremst i et potensial , som ligger latent i hele samfunnet , inkludert de offisielle maktstrukturer i samfunnet . Derfor hviler denne kraften ikke på egne soldater, men på en måte mer på fiendens soldater  - det vil si , på alle som lever i løgnen , og som kan bli truffet når som helst (i teorien , i hvert fall ) av sannhetens kraft ( eller som ut fra et instinktivt ønske om å beskytte deres stilling, i det minste kan tilpasse seg til den kraften). Det er som et bakteriologisk våpen, så å si, benyttet av en enkelt sivil til å avvæpne en hel divisjon .... Dette er også grunnen til at regimet , nesten som en refleks handling , forebyggende forfølger selv beskjedne forsøk på å leve i sannhet .

I 1989 hadde Tsjekkoslovakia en ikke- voldelig revolusjon - " fløyelsrevolusjonen " - massive protester og generalstreiker fikk den kommunistiske regjeringen til å gi slipp på makten sin . I løpet av denne fredelige overgang fra et totalitært styre til demokrati , ble Havel den første valgte demokratisk valgte presidenten i Tsjekkoslovakia . Tilstrekkelig mange mennesker levde i sannhet, og løgnen kunne ikke lenger puste. Havel hadde rett: Når folk sluttet å leve i samsvar med løgnen, kollapset løgnen og med den hele systemet .


III . Klimaløgnen


(Dette avsnittet tar i originalversjonen utgangspunkt i amerikanske forhold.  Jeg har tillatt å justere det ved å gi det et globalt perspektiv som også omfatter Norge)
Det kan være vanskelig å se, hva vår del av verden i dag har til felles med den sovjetiske blokken i 1978. På noen måter, er situasjonene veldig forskjellige. Men det avgjørende fellestrekket er at begge systemene er bygget på løgner , og opprettholdes av mennesker som lever i samsvar med disse løgnene .

Havel beskrevet den totalitære staten´s løgner slik :

Fordi regimet er fanget av sine egne løgner , må det forfalske alt. Det forfalsker fortiden. Det forfalsker dagen i dag, og det gir et falsk bilde av fremtiden . Det forfalsker statistikken. Det later som om det ikke har et allmektig og prinsippløst politiapparat . Det later som om det respekterer menneskerettighetene . Det later som om det ikke forfølger noen. Det later som om det ikke frykter noe. Det later som om det ikke later som om .

Fordi vi i vår kultur ikke lever i et totalitært system , er vår løgn skapt av økonomiske interesser, av regjeringen , store bedrifter , media og oss selv, folket. (Tenk Statoil og Norges og nordmenns økonomiske interesser, de store partiers uklare holdning til klima og fortsatt oljeutvinning, hvis du ikke kan få dette til å stemme). Disse organisasjonene oppmuntrer oss til å leve i samsvar med løgnen , men de lykkes bare fordi vi , folket, aksepterer det og velger å leve i samsvar med løgnen. Løgnen finnes i forskjellige former i ulike deler av samfunnet . Men den grunnleggende løgn er " Vi skal bare fortsette å leve som vi gjør, for alt er bra. Det finnes ingen overhengende fare for klimastyrt kollaps . Det finnes ikke noe behov for en massiv sosial - politisk bevegelse . Det er ingenting jeg kan gjøre, klimaendringene angår ikke meg " .

Løgnen selv er annerledes i sitt innhold , men den virker på samme måte som den kommunistiske totalitære løgnen – ved at vi tilpasser oss og dermed kollektivt forsterker løgnen . Som Havel beskriver :

Enkeltpersoner trenger ikke å tro på alle disse ”mystifikasjoner”, men de må oppføre seg som om de gjorde det, eller de må i det minste tolerere dem i stillhet, eller komme godt overens med de som jobber med dem (makthaverne). På grunn av dette blir de imidlertid nødt til å leve i samsvar med løgnen . De trenger ikke godta løgnen. Det er nok for dem å akseptere å leve med det, og i det. For ved å gjøre det bekrefter individene systemet , oppfyller dets betingelser , skaper systemet , og er systemet.

De fleste i vår kultur er klar over at klimaendringene er en aktuell og sterk trussel mot menneskeheten. Men hva de mener er ikke så viktig. De viktige er hvordan de lever. Ved å fortsette med å leve som før, leve og arbeide innenfor dagens system fremfor å kjempe for en stor sosial og politisk endring , lever de i samsvar med løgnen,  støtter opp om den, og bidrar dermed til å opprettholde den kollisjonskursen vi er på .

De tre viktigste måter klimaløgnen opererer på er : Intellektuell fornektelse , emosjonell fornektelse , og symbolsk miljøengasjement . (tokenism)

IV Intellektuell benektelse .Når man bruker uttrykket " benektelse av klimaendringene,” menes oftest  en intellektuell benektelse. Folk som nekter å tro at klimaendringene er en realitet , eller at de egentlig er forårsaket av mennesker , osv.

Naomi Oreskes har analysert hvordan oljeindustrien har utnyttet korrupte og ideologisk blindede forskere til å så og gi næring til denne tvilen i det amerikanske folket . Det har vært et multi -million dollar forsøk på å påvirke amerikanernes tro på realiteten i klimaendringene på vegne av oljeselskaper og investorer.

En annen hovedsynder er de internasjonale, og spesielt amerikanske, media . De amerikanske medier , formet av et to-parti- system , er begeistret for ideen om at hver sak har to sider , som skal tillegges lik tid , oppmerksomhet og respekt . Dermed blir klimaendringene stadig presentert som et debatterbart tema , ikke et vitenskapelig faktum med skremmende konsekvenser . Videre sprer media klimaløgnen ved å ikke diskutere klima når det er klart relevant , for eksempel når man diskuterer forhold som: Ekstremvær , stadig dårligere forhold for landbruket , arter som forflytter seg til nye områder, vannknapphet og tørke , - alt sammen uten å  omtale klimaendringene. Nyhetsmediene , inkludert det ærverdige New York Times, har blitt presset av de ivrige løgnene fra maktfulle fornektere av klimaendringene og er redd for å si sannheten .
I Norge virker det på meg, som skriver denne bloggen, som om media inntil for kort tid siden har vært ganske tilbakeholdende med å bringe klimasaker. I det siste har det dog kommet ganske mye klimastoff frem, for eksempel i Aftenposten, Klassekampen og Dagens Næringsliv. Derimot er VG og Dagbladet fortsatt ganske tause, selv om jeg har hørt at VG skulle ha kommet med en ”programerklæring” om det motsatte. Når det gjelder NRK – både radio og TV - har de vært, og er fortsatt, svært tause. Eneste unntak har vært enkelte advarende dokumentarfilmer, f. eks. BBC-produserte. Denne ikke-kommunikasjon har også vært med til å forsterke løgnen om klimaendringene: Det er nærliggende å tenke, at når de meningsdannende medier ikke blåser klima opp til å være en svært farlig og umiddelbart truende sak, er det sikkert ikke grunn til å ta det på alvor. Og det forsterkes effektivt av at de ledende politikere fra de største partier ikke har klima som kampsak .

Til slutt er det postmodernismen , eller den intellektuelle kjepphesten , som benekter at objektiv sannhet kan eksistere , fordi alt er relativt, og alle er forhåndsinntatt, styrt av sitt eget perspektiv og dagsorden . Selv om denne måten å tenke på kan være svært interessant, setter den oss i fare.

Alle mennesker er i stand  til å VITE at klimaendringene skjer i dag. Du trenger hverken å være forsker eller filosof . Alt du trenger er et forstandig sinn som sier :

Det er vitenskapelig enighet om at menneskelige utslipp gir et varmere klima , og at det betyr høyere temperaturer , og mer ekstremvær , flom og tørke . At alt dette stemmer med det jeg ser skjer utenfor vinduet mitt og over hele landet og i hele verden . Jeg kjenner sannheten når jeg ser den . Klimaendringene er en realitet , og vi må kjempe imot dem .

V Emosjonell fornektelse.De fleste av de som "tror" på klimaendringene,  kjenner ikke på den følelsesmessige effekten av hva de vet. De fornekter sin egen emosjonelle respons. De føler ikke redsel , sinne , sorg eller skyldfølelse. De føler ikke trangen til å organisere seg sammen med sine medmennesker og kjempe tilbake mot klimaendringene . De psykologiske forsvarsmekanismer fungerer svært effektivt.

Mye av denne emosjonelle fornektelsen kommer av en følelse av hjelpeløshet . Folk føler at det ikke er noe de kan gjøre. At krigen allerede er tapt . Kanskje de kunne gjøre noe hvis de var politikere eller forskere , men de er bare  normale mennesker , samfunnsborgere - klimaendringer er utenfor deres ansvarsområde . Realiteten i klimaendringene er for overveldende og de stenger derfor av for følelsene sine .

Emosjonell fornektelse viser seg ofte som kynisme . Mange både velstående og velutdannede folk sier når klimaendringene kommer på tale,  at " vi er fortapt” eller ”det nytter ikke / er for sent”. " Kynisme kobler intellektuell tro sammen med emosjonell fornektelse og forsakelse av det personlig ansvaret og den sosiale kontrakten . Hellere enn å samarbeide for å løse våre felles problemer , erklærer kynikere klimaendringene for håpløse, og utfallet gitt på forhånd.

Kynikere bebreider dem som holder på med intellektuell fornektelse. De spør : "Hvordan kan vi løse klimaendringene når halve landet ikke tror selv i det? " Ved å trekke skillet linje mellom de som intellektuelt anerkjenner og de ​​som intellektuelt benekter klimafakta, frikjenner de seg selv fra ansvaret for å leve i overensstemmelse med fakta. Alt de trenger å gjøre er å tenke på og intellektuelt akseptere fakta , for å føle seg på den rette side i debatten , den rette side i historien. De klarer ikke å se hvordan deres følelsesmessige fornektelse , det at de ikke tar følelsene inn over seg , befester status quo.

Det finnes en form for emosjonell fornektelse som erkjenner at klimaendringene skjer, at f. eks. uvær blir mer og mer farlig og skadelig, men at dette skjer som et varsel om Jesu gjenkomst. Dette er en urovekkende manifestasjon av klimaløgnen. De som tror på den sier i virkeligheten at de har til hensikt å se passivt (og forventningsfullt) på at klimaendringene utfolder seg og menneskeheten går mot sin undergang.

De som tror at klimaendringene signaliserer endetiden , og derfor motsetter seg å handle for å stoppe dem , er i alle fall forpliktet til å være veldig tydelige med sine meninger og begrunnelsene for dem . Dette vil i det minste gi en åpen dialog , og gi ikke- religiøse mennesker en sjanse til å si : "Wow , det er en ganske stor innsats du gjør . Du er sikker nok på at du forstår Guds vilje perfekt , til at du er villig til å risikere sikkerheten og fremtiden til både min familie , mitt land , og hele arten. "  Ved å fortsette med business as usual , og unnlate å gjøre vår tro vedrørende klimaendringer og endetiden eksplisitt, vil disse troende bidra til å sementere klimaløgnen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar