Om å leve i samsvar med klimafakta 2

Tilbake til avsnitt I-V

Om å leve i samsvar med klimafakta , avsnitt VI-IX

VI  Miljømessig symboladferd (”Tokenism”. Se nedenfor)
Miljømessig symboladferd spiller en viktig rolle for å opprettholde klimaløgnen.  (På engelsk kalles det ”Tokenism”. Jeg finner ikke noe helt dekkende ord på norsk for dette. Derfor er en forklaring på sin plass. Et Token kan bety f. eks. en mønt, en polett, et forminsket symbol for noe annet og mye større. Tokenism ber deg typisk om å erstatte en effektfull, helhjertet innsats med et tiltak som har mer karakter av å være svært begrenset og symbolsk enn faktisk å være en effektiv løsning på problemet. Jeg velger i mangel av bedre uttrykk å oversette det med ”Symboladferd”).  Symboladferd er for eksempel når du reduserer karbonutslipp , resirkulerer, sykler eller slår av lyset når du forlater et rom .  Den dominerende diskusjon om klimaendringer og hva man kan gjøre, handler ofte om dette. Folk tenker : "Gud, klimaendringer er skremmende! Hva kan jeg gjøre for å stoppe det? " Det svaret som oftest presenteres handler om å redusere individuelle utslipp.

Denne tilnærmingen er a- politisk , eller rettere: anti - politisk . "Løsningen" finnes individuelt, privat. Den blir ikke søkt i den kollektive eller politiske sfære. Den utfordrer ikke eksisterende maktstrukturer.

Videre står den i motsetning til en fundamental misforståelse vedrørende den menneskelige sivilisasjonen. Vi er ikke bare en samling av individer. Intet menneske er en øy. Vi lever i et nett av komplekse systemer, som er større enn oss . Ingen av oss som enkeltmennesker har skapt det uføre vi har kommet i , og ingen av oss kan alene avslutte det.  Beslutninger om vårt individuelle forbruk kan aldri lage en karbonskatt , kan ikke bygge kollektivtransport , og kan ikke gjøre en by mer motstandsdyktig mot orkaner . Frivillige individuelle handlinger kan ikke gjøre mye , egentlig , de er en dråpe i havet .

Og det er derfor individuelle forsøk på å redusere forbruket er symbolhandlinger (tokenism). De erstatter betydelige handlinger med ubetydelige handlinger. Samtidig gir de personen selv følelsen av å gjøre en forskjell uten det egentlig er tilfellet. De fungerer mer som en symbolsk rensing. De får oss til å si: " jeg har gjort min del . Hendene mine er rene . "   Disse handlingene har en slags magisk psykologisk funksjon , som en slags beskyttende amulett. Hvis vi utfører dette ritualet ( resirkulering, skru ned for strømmen), og bidrar med disse ofrene , har vi kanskje en sjans til å avverge den økologiske katastrofen . Men miljømessige symbolhandlinger vil ikke redde oss . Det er feil målestokk .

Noen forsvarer symbolhandlingene med tanken om at  " hver lille bit hjelper! " Det er noe sant i det argumentet . Kanskje alle de samvittighetsfulle mennesker, som hver for seg har bidratt med å redusere sitt forbruk , har bremset klimaendringene.  Hadde det ikke vært for dem og deres samvittighetsfulle miljøbeslutninger, ville vi kanskje ha vært i en enda verre økologisk situasjon enn vi er i dag .  Så det er sant, teoretisk sett, at individuell reduksjon i forbruket kan være et konstruktivt bidrag.  Men denne fordelen vil i beste fall bremse vår marsj mot kollaps.

Et annet argument i forsvaret for individuelle symbolhandlinger er at det er snakk om valg innen forbruk og livsstil, og at de baner vei for politisk handling  ved å øke bevisstheten om klimaendringene . Dette er sannsynligvis sant, i alle fall for noen mennesker.  Men samlet sett må vi arbeide mye for å endre innsatsen fra kvasi-politisk til helhjertet politisk. Å gå fra personlige livsstilsvalg til kollektivt formulerte politiske krav .

Når mennesker gjør store endringer i deres måte å fungere på, slik som det vil være nødvendig nå, og vi ønsker å fortsette vår sivilisasjon med høy grad av homeostase i stedet for kaos,  gjør vi det sammen. Vi er sosiale vesener som er genetisk programmert til å samhandle med hverandre, til å arbeide sammen, og til å forene oss med hverandre . Evolusjonsbiolog E.O. Wilson har nylig skrevet om hvordan menneskehetens suksess og makt har sprunget ut av denne sosiale mentalitet. Det er den som har tillatt oss å lære av hverandre , for å koordinere våre intensjoner , og til å erobre jorden sammen.

Det er på grunn av vår medfødte sosiale natur, at " individuelle handlinger "  aldri vil være i stand til å stoppe den økologiske krisen . For virkelig å mobilisere menneskehetens kraft,  trenger vi en sosial og politisk bevegelse .

Tokenism, bygd på individuell symboladferd,  oppfordrer oss til å fortsette med å leve i samsvar med klimaløgnen. Den foreslår at hver av oss reagerer på økologisk kollaps med tiltak i hver vår individuelle verden , og legitimerer dermed at alt i den offentlige sfære fortsetter som før (business as usual), og at vi ikke forholde oss til trusselen politisk .
 

VII . Hvordan leve i samsvar med klimafakta - intellektuelt , følelsesmessig og sosialt
Jeg har skissert klimafornektelsen, hvordan den fungerer , og hvordan vi nesten alle lever i samsvar med den, begår passivt selvmord , og beveger oss som søvngjengere mot utslettelsen.

Nå vil jeg beskrive hvordan man kan leve i samsvar med klimafakta . Hvordan man kan våkne opp , føle seg livredd , og iverksette en sosial og politisk bevegelse for å beskytte seg selv og alt man kjenner og elsker.

Det første skrittet til å leve i sannhet er å se og anerkjenne klimaendringene intellektuelt , følelsesmessig , sosialt og politisk.

Å erkjenne sannheten om klimaendringene vil trolig kreve at du setter deg grundig inn i problemet. Når leste du sist en bok eller artikkel om klimaendringene ? Mange unge voksne har lært om global oppvarming i skole eller høyskole , men har ikke holdt seg oppdatert om trusselen (som blir stadig verre). Å leve i sannhet betyr kontinuerlig å oppdatere og forbedre sin forståelse av hva som skjer med klimaet vårt . En særlig effektiv metode for å oppnå dette  er å bli med i eller lage en klima- bokgruppe / studiekrets. Disse gruppene skaper en organisert struktur for å lære og snakke om klimaendringenes skremmende perspektiver . Dette er vanskelig stoff , og det å lese sammen gir mulighet for å hjelpe hverandre til både å forstå hva som skjer og takle de følelser det avstedkommer.Lesing og læring kan vise deg de intellektuelle sannheter om klimaendringene, men å leve ut fra denne kunnskapen følelsesmessig, og derved gjøre den personlig , krever stort mot. For det å se uforferdet på en skremmende virkelighet, kan gjøre selv den mest ivrige sannhetssøker ydmyk. Det betyr å revurdere dine planer for livet i lyset av klimaendringenes realiteter. For eksempel: Vil du virkelig ønske å flytte til en annen kant av landet, bort fra familien din , når reise vil trolig bli stadig dyrere og vanskeligere ? Er du sikker på at du vil ha barn ? Ingen kan svare på disse spørsmålene for deg, bortsett fra deg selv. Men å ta konsekvensene av klimafakta betyr å erkjenne at klimaendringene vil påvirke deg og din familie. Du har ikke valget å være involvert i klimaendringer eller ikke. Du er involvert . Ingen er utenfor økosystemet. Å leve i overensstemmelse med klimafakta betyr å anerkjenne de utallige , gjennomgripende konsekvenser av det.

Det føles som om det haster å stille om til å leve i overensstemmelse med klimafakta.  Dette er type frykt som virker motiverende . Den gjør folk oppmerksomme på at de har både en moralsk og en strategisk forpliktelse til å handle. Den moralske plikten kommer fra deres følelse av kjærlighet og respekt for hverandre og for menneskeheten . Ønsket om å bidra til å  redde sine medmennesker fra flom, tørke , uvær , epidemier og oppstand som følge av katastrofer.

Sosialt vil det å leve i overensstemmelse med klimafakta se forskjellig ut for forskjellige mennesker . Alle må gjøre det de kan og er gode til. Kunstnere skaper kunst om klimaendringer , journalister rapportere om det , lærere deler den skremmende , men viktige informasjon med sine elever . Ethvert menneske må spørre seg selv : "Hva kan jeg bidra med til en sosial og politiske bevegelse som har sjanse for å stoppe denne katastrofen? Hva er mine ferdigheter , talenter , ressurser og nettverk ? Hvem kan jeg snakke med om klimaendringene? Hvem har jeg anledning til å påvirke ? "

Å leve i overensstemmelse med klimafakta betyr at den forestående klimakatastrofe aldri må unngås som et tema for diskusjon. Kanskje er det enda vanskeligere , at man ikke kan opprettholde dobbeltholdning, med en "privat" mening om klimaendringene (det er en overhengende trussel mot sikkerhet og trygghet ) , og en "offentlig " mening ( forskere diskuterer fortsatt alvorlighetsgraden ) . Dette betyr for eksempel, at hvis klimaforskerne kjøper hus høyt over havet pga risiko for havstigning, har de en plikt til å gjøre deres grunner klart for publikum . Det må ikke forekomme noen "private" meninger og diskusjoner om den kommende katastrofe , fordi det kommende økologiske sammenbruddet grunnleggende er et offentlig anliggende . Hvert menneske har rett til den fulle sannhet – å leve sammen i sannhet er vår eneste sjanse for å redde sivilisasjonen og planeten .

Du må snakke om klimaendringer med dine venner , familie , kolleger og naboer , selv om dette ofte kan være ubehagelig . En nabo kan si: " Ennå en storm ? Dette været er helt sykt ." Du har da et valg. I svaret ditt kan du enten støtte benektelsen  eller fakta . Hvis du svarer : "Ja , det er helt sykt ! ",  støtter du opp om  fornektelsen og hjelper både naboen din , og andre med , til å klamre seg til fornektelse og falske håp . Men hvis svaret inneholder informasjon om at klimaendringene er ansvarlige for at det blir flere og verre episoder med  ekstremvær , da slår du et slag for sannheten . Du kan legge til, at det kommer til å bli enda verre  hvis ikke vi kjemper imot. Og at dette er dypt skremmende,  samtidig som du nevner behovet for å skape en sosial bevegelse. Hvis du i tillegg inviterer din nabo til ditt neste politiske møte eller din lesegruppe, er det enda mye bedre!

Forestill deg, at en Facebook-venn i en kommentar prater om det rare været.  En av vennene hans påpeker, at dette skyldes klimaendringene , og foreslår ting å lese , dokumentarfilmer å se, eller organisasjoner og nettsteder å sjekke ut ? Kan du forestille deg hvor raskt den kollektive stemningen kan snu?

De som vedlikeholder og forsterker klimabenektelsen må holdes ansvarlig: våre ledere, regjeringen , media , store multinasjonale selskaper , spesielt oljeselskaper. Alle store mediahus, både trykte og elektroniske medier og alle andre nyhetsformidlere jeg vet om ,  publiserer historier om ekstremvær og andre fenomener nært knyttet til klimaendringene , samtidig som de utelater å diskutere denne sammenhengen . Hva om  forfatteren, redaktøren og utgiverne, hver gang dette skjedde, mottok en strøm av sinte e -poster og twitter meldinger ?

Hver gang vi konfronterer fornektelsen , og de ​​som promoterer den,  slår vi et slag for klimasannheten , og beveger oss et skritt nærmere mot den krigslignende mobilisering verden trenger.

VIII Hvordan leve i samsvar med klimafakta , politisk .


Folk som er konsekvente overfor, og vil spre klimafakta,  vil skape et kulturelt skifte og et sosialt klima, der store politiske endringer er mulige. Men de politiske endringene vil ikke skje av seg selv . Vi må kreve dem . Enhver regjerings mest grunnleggende ansvar er å sørge for sin befolknings sikkerhet . Ved å sitte passivt og se til, samtidig som vår sivilisasjon bryter sammen , viser styresmaktene seg å være stort sett ubrukelig . Vi, folket , må organisere oss og kreve vårt falne demokrati tilbake. Vi må kjempe for vårt land og vår sivilisasjon .

Kanskje det viktigste spørsmålet enhver person må stille seg, og finne svar på for å leve i overensstemmelse med klimafakta, er: , " Hvem vil jeg forholde meg til? " " Hvilken gruppe vil jeg slutte meg til? " Dette er spørsmål man må stille i tider med global krise. Når du innser hvor liten du er i møtet med problemet , skjønner du at ingenting du påtar deg som individ kan beskytte deg.

Jeg har to forslag du kan benytte, når du gjør dette viktigste av alle valg - valget av din politiske / organisatoriske retning.
For det første: At du velger en organisasjon som er fast forpliktet i forhold til klimafakta . Enhver organisasjon som har sin " interne" forståelse av omfanget av trusselen , men minimerer denne i forhold til offentligheten fordi de " ikke kan håndtere sannheten " er ikke forpliktet i forhold til sannheten. Velg en organisasjon som taler sant , selv når det er vanskelig og ubehagelig; velg en organisasjon som har sine overbevisningers mot!

For det andre:   Sørg for at organisasjonen har en helhetlig plan og en visjon for seier. Omfanget av klimaendringer er så store . Det er så mange fjell som må beseires hvis vi vil stoppe dem . Men å sette et annet mål enn å stoppe klimaendringene er å planlegge en fiasko . Enda verre: hvis en organisasjon velger å sette "rimelige " mål, av liten eller mellomstor størrelse , så er denne organisasjonen med til oppmuntre symbolløsninger , oppmuntre til å fortsette som vanlig , og dermed til å leve i fornektelsen. Velg en organisasjon som anerkjenner trusselens massive omfang og insisterer på tilsvarende massive mottiltak .

For øyeblikket er jeg ikke sikker på at det eksisterer noen som helst gruppe som oppfyller begge disse kravene . Men det kan endre  seg, interesseorganisasjoner kan endre sin kultur og planlegging, og nye grupper kan bli dannet . Den beste eksisterende interesseorganisasjon er så vidt jeg vet 350.org . 350.org er ærlige om omfanget av problemet , men de mangler en helhetlig plan for seier - fokus er på relativt små mål , som for eksempel å stoppe Keystone XL rørledningen . Forhåpentligvis vil 350.org med tiden vedta en helhetlig plan , en plan som begynner i dag og avsluttes med en planet som er trygg for menneskeheten .
Vær en del av løsningen . Bli med i en gruppe og vær en talsmann fra innsiden for det å leve i sannhet og skape en helhetlig plan . Eller start en ny gruppe . Men finn din plass i en begynnende sosial og politisk bevegelse . Vit at uten en slik global bevegelse er vi helt sikkert fortapt.

IX Å leve i overensstemmelse med klimafakta er å leve ærefult .


Å leve i overensstemmelse med klimafakta kan være svært utfordrende. Det kan skape avstand til dine kolleger, venner og familie , folk kan ha en " skyt budbringeren "-mentalitet , og kritisere deg for dine synspunkter eller ditt engasjement .

Sannheten om klimaendringene er skremmende , til og med overveldende . Vi vil heller glemme den og nyte livet vårt nå.

Men å leve i overensstemmelse med klimafakta  er ærefult , gir verdighet og gjør alt du gjør meningsfullt . Å leve i fornektelse betyr å drive med selvbedrag og svik i forhold til ditt ansvar for dine brødre og søstre. I siste ende betyr det å være et passivt offer for krefter utenfor din kontroll . Å Leve i overensstemmelse med klimafakta betyr å holde hodet høyt , selv når omstendighetene synes uoverkommelige.


Å leve i overensstemmelse med klimafakta betyr å nekte å bli løyet for og manipulert . Det betyr å vite at du er en del av løsningen , snarere enn en del av problemet . Å vite, at hvis sivilisasjonen faktisk kollapser , vil du være i stand til å si:  " jeg gjorde mitt beste . " Å vite at dersom vi lykkes, vil du være i stand til å leve resten av livet ditt med stolthet. Da arten din,  sivilisasjonen din , planeten din befant seg på kanten av stupet , møtte du det skremmende ukjente med mot , engasjement og besluttsomhet. Du levde i sannhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar