lørdag 9. november 2013

PREMIERE PÅ NY BLOG FRA OG MED I DAG - AS OF TODAY: TRANSFERING TO A NEW BLOG

KJÆRE KLIMAVENNER


Jeg har den siste tiden jobbet intenst med å kle innholdet av denne bloggen i en litt penere og mer proff drakt. Derfor har jeg den gleden å invitere dere til:

PREMIEREFEST
Det er i dag «Premiere» på en ny versjon av klimabloggen min.

Jeg  fra «Blogspot» til «wordpress» og med et opplegg som jeg tror er mer «proft» og mer «mobile-friendly».

Jeg håper dere liker det dere ser, og vil hjelpe meg å få budskapene ut til flest mulig.  Sett i gang med like and share i alle kanaler. Takk.

Da jeg i lang tid har publisert mye klimastoff til engelskspråkede venner på Facebook, har jeg valgt å inkludere en oversetter: Du får maskinprodusert engelsk, tysk, fransk og spansk med på kjøpet. Etter hvert skal jeg gå kvaliteten på oversettelsene etter i sømmene, og, hvis jeg er fornøyd, tilføye flere språk.  Vurderer allerede svensk og dansk.

Naturligvis er det fortsatt noe som trenger justering, for eksempel er menyene i bunnen av bloggen ennå ikke ferdig. Det er jo altid slik at «denne site’n er under konstruksjon» - men skulle jeg vente til alt er perfekt, ville jeg aldri komme på lufta. 

Du finner den nye bloggen her: http://klimautfordringen.org .  Husk å like - dele - og ikke minst: følge den.

Jeg er svært interessert i tilbakemeldinger om både teknisk funksjonalitet og innhold. Send meg gjerne epost på hjrasmus@online.no

Ellers skal jeg gjøre oppmerksom på en aktivitet jeg er svært involvert i. Min amerikanske psykologkollega, Margaret Klein, fra http://theclimatepsychologist (som er min samarbeidspartner og nære allierte) har nettopp satt gang i et viktig Facebookprosjekt, for å skape et forum, hvor mennesker kan dele personlige / emosjonelle reaksjoner på klimakrisen. Les om det her: http://theclimatepsychologist.com/?p=448 Jeg har meldt meg på som «safety moderator» i den gruppen. En slags internasjonal gjensidig emosjonell støttegruppe for mennesker som har behov for en sikker plass hvor de kan dele tanker og følelser om klimaendringene.  


JEG HÅPER DU VIL BLI MED I KAMPEN FOR Å STOPPE KLIMAENDRINGENE!DEAR FRIENDS OF THE CLIMATE

I have recently been working intensively to dress the contents of this blog a little neater and give it a more professional outfit. Therefore, I now have the pleasure to invite you to

GRAND OPENING PARTY :-)
Today I celebrate publishing a new version of my blog. 
Transfering it from " Blogspot " to " wordpress ", whichI think is more " professional " and more "mobile - friendly ".
 
I hope you like what you see, and that you will help me get the message out to as many people as possible . Start liking and sharing  in all forums and channels. Thank you.

 
As I have long published extensively about Climate Change  to my English speaking friends on Facebook , I have chosen to include a translator. It produces machine made English, German , French and Spanish  Eventually I'll go over the quality of the translations, and , if I am happy, add more languages ​​. I'm already considering Swedish and Danish.

 
Naturally, there is still something that needs adjustment, for example, the menus at the bottom of the blog are unfinished . The sign saying:  "This site'n under construction" is also valid for this blog - but should I wait until everything is perfect , I would never get on the air.

You find the new blog here: : http://klimautfordringen.org. Please like, share and follow!

I am very interested in feedback on both technical functionality and content. Send me email at hjrasmus@online.noOtherwise, I'll make note of an activity I'm very much involved in. My American psychologist colleague and ally, Margaret Klein, from http://theclimatepsychologist,  has just initiated an important Facebook project ,  creating a forum where people can share personal / emotional responses to the climate crisis . Read about it here : http://theclimatepsychologist.com/?p=448  I have signed up as "safety moderator " in the group. The group intends to become a kind of international mutual emotional support for people who need a safe place for sharing thoughts and feelings about climate change.

 
I HOPE YOU WILL JOIN ME IN THE BATTLE TO STOP CLIMATE CHANGE!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar