lørdag 9. november 2013

PREMIERE PÅ NY BLOG FRA OG MED I DAG - AS OF TODAY: TRANSFERING TO A NEW BLOG

KJÆRE KLIMAVENNER


Jeg har den siste tiden jobbet intenst med å kle innholdet av denne bloggen i en litt penere og mer proff drakt. Derfor har jeg den gleden å invitere dere til:

PREMIEREFEST
Det er i dag «Premiere» på en ny versjon av klimabloggen min.

Jeg  fra «Blogspot» til «wordpress» og med et opplegg som jeg tror er mer «proft» og mer «mobile-friendly».

Jeg håper dere liker det dere ser, og vil hjelpe meg å få budskapene ut til flest mulig.  Sett i gang med like and share i alle kanaler. Takk.

Da jeg i lang tid har publisert mye klimastoff til engelskspråkede venner på Facebook, har jeg valgt å inkludere en oversetter: Du får maskinprodusert engelsk, tysk, fransk og spansk med på kjøpet. Etter hvert skal jeg gå kvaliteten på oversettelsene etter i sømmene, og, hvis jeg er fornøyd, tilføye flere språk.  Vurderer allerede svensk og dansk.

Naturligvis er det fortsatt noe som trenger justering, for eksempel er menyene i bunnen av bloggen ennå ikke ferdig. Det er jo altid slik at «denne site’n er under konstruksjon» - men skulle jeg vente til alt er perfekt, ville jeg aldri komme på lufta. 

Du finner den nye bloggen her: http://klimautfordringen.org .  Husk å like - dele - og ikke minst: følge den.

Jeg er svært interessert i tilbakemeldinger om både teknisk funksjonalitet og innhold. Send meg gjerne epost på hjrasmus@online.no

Ellers skal jeg gjøre oppmerksom på en aktivitet jeg er svært involvert i. Min amerikanske psykologkollega, Margaret Klein, fra http://theclimatepsychologist (som er min samarbeidspartner og nære allierte) har nettopp satt gang i et viktig Facebookprosjekt, for å skape et forum, hvor mennesker kan dele personlige / emosjonelle reaksjoner på klimakrisen. Les om det her: http://theclimatepsychologist.com/?p=448 Jeg har meldt meg på som «safety moderator» i den gruppen. En slags internasjonal gjensidig emosjonell støttegruppe for mennesker som har behov for en sikker plass hvor de kan dele tanker og følelser om klimaendringene.  


JEG HÅPER DU VIL BLI MED I KAMPEN FOR Å STOPPE KLIMAENDRINGENE!DEAR FRIENDS OF THE CLIMATE

I have recently been working intensively to dress the contents of this blog a little neater and give it a more professional outfit. Therefore, I now have the pleasure to invite you to

GRAND OPENING PARTY :-)
Today I celebrate publishing a new version of my blog. 
Transfering it from " Blogspot " to " wordpress ", whichI think is more " professional " and more "mobile - friendly ".
 
I hope you like what you see, and that you will help me get the message out to as many people as possible . Start liking and sharing  in all forums and channels. Thank you.

 
As I have long published extensively about Climate Change  to my English speaking friends on Facebook , I have chosen to include a translator. It produces machine made English, German , French and Spanish  Eventually I'll go over the quality of the translations, and , if I am happy, add more languages ​​. I'm already considering Swedish and Danish.

 
Naturally, there is still something that needs adjustment, for example, the menus at the bottom of the blog are unfinished . The sign saying:  "This site'n under construction" is also valid for this blog - but should I wait until everything is perfect , I would never get on the air.

You find the new blog here: : http://klimautfordringen.org. Please like, share and follow!

I am very interested in feedback on both technical functionality and content. Send me email at hjrasmus@online.noOtherwise, I'll make note of an activity I'm very much involved in. My American psychologist colleague and ally, Margaret Klein, from http://theclimatepsychologist,  has just initiated an important Facebook project ,  creating a forum where people can share personal / emotional responses to the climate crisis . Read about it here : http://theclimatepsychologist.com/?p=448  I have signed up as "safety moderator " in the group. The group intends to become a kind of international mutual emotional support for people who need a safe place for sharing thoughts and feelings about climate change.

 
I HOPE YOU WILL JOIN ME IN THE BATTLE TO STOP CLIMATE CHANGE!

mandag 28. oktober 2013

Om å leve i klimasannhet


Foreign visitors: This is an important introduction to the concept "Living in Climate Truth" by Margaret Klein from The Climate Psychologist. You find her original article HERE.Jeg introduserte begrepet klimasannhet og utfordringen til å "Leve i klimasannhet"da jeg skrev "Om meg". Margaret Klein, min amerikanske psykologkollega og nære allierte fra Theclimatepsychologist.com, som så vidt jeg vet var den første til å bruke begrepet, har skrevet et langt innlegg om det. 

Artikkelen hennes besvarer for meg å se mange spørsmål jeg har blitt stilt overfor det siste året. Nå har jeg oversatt den til norsk - og justert enkelte avsnitt litt for å tilpasse den til norske forhold. 
 
Den handler om 3 nivåer av fornektelse, som nesten alle holder på med, og som er med til å hindre oss (=menneskeheten) i å ta de nødvendige grep for å stoppe den globale oppvarmingen. Samtidig forteller artikkelen oss hva vi må gjøre for å komme ut av den benektelse og begynne å " Leve i klimasannhet"

Etter hvert fikk jeg en litt dårlig følelse rundt begrepene "Living in Climate Lie" og "Living in Climate Truth". Den absolutte karakteren av disse begrepene gav dem en litt "religiøs" karakter, som jeg mislikte. 

Derfor har jeg tatt meg den friheten å endre overskriften til


"Å leve i samsvar med klimafakta"

Artikkelen er i to deler: 
Avsnitt I-V finner du HER, og avsnitt VI-IX finner du HER.

Les denne!
Den kan endre livet ditt dramatisk - til det bedre!


lørdag 26. oktober 2013

Dokumentarfilmer: Bruk videoer som snarvei til kunnskap

Foreign visitors: Please have a look at the page above labeled "English" 

Å lære om klimaendringene har tatt meg lang tid. Bøker, nettsteder og dokumentarfilmer har vært de viktigste verktøyer for meg. Tidlig i prosessen ble det klart for meg, at hvis jeg ønsket at andre skulle bli med i den læreprosessen på en måte som ikke var så tidskrevende, måtte jeg bruke det mest effektive medium for kunnskapsformidling. Her var det ikke tvil: Dokumentarfilmer er svært effektive kunnskapsformidlere. 

En av planene mine er på sikt å starte en studiesirkel om klimautfordringene. Og dette vil bli en studiesirkel, som i høy grad vil bygge på dokumentarfilmer. 

Som et eksempel på en slik film ser du her en av mine absolutte favoritter. Den påvirket meg så sterkt, at jeg bestemte meg for å forsyne den med norske undertekster. 

"Climate Change is simple - David Roberts remix":

Du kan se den direkte uten å forlate bloggen - både i lite format som vist her, men også i fullskjerms modus ved å klikke på symbolet nederst  til høyre i filmruten.

Prøv det før du går videre.

Jeg har her på bloggen gjort mye ut av å presentere et utvalg av de for meg å se viktigste dokumentarfilmer. I tillegg har jeg laget en liste over nettsteder hvor du kan hente flere spennende dokumentarfilmer. Du finner en oversikt i menyen "Videoer" ovenfor. Der finner du også en oversikt over disse videonettsteder. Du finner også videohenvisninger i menyen: "Klimaskepsis - for og imot".

Dessverre har bare de ferreste av filmene norske undertekster, men de fleste har en klar og ganske lett forståelig engelsk tale. Så prøv likevel, selv om du kanskje ikke får alt med deg, forstår du sannsynligvis det viktigste. Også det kan bli en god læreprosess. 


 
Velkommen til dokumentarfilmenes verden.

Den er mye mer spennende enn Jo Nesbø - Fordi det handler om virkeligheten, din, dine barns og dine barnebarns.
   

onsdag 23. oktober 2013

VELKOMMEN TIL KLIMAUTFORDRINGEN!


Foreign visitors: Please have a look at the page above labeled "English"


Jeg er svært glad for i dag å publisere første innlegg på den nye klimabloggen min.

Jeg er norsk (tidligere dansk) klimaaktivist og pensjonert psykolog. Klima, global oppvarming, og de aktuelle trusler mot menneskeheten har blitt min store lidenskap som pensjonist. Hvis du leser de sider som står oppført i headingen vil du forstå hvorfor. Jeg håper du blir med i den viktige kampen for vår sivilisasjons overlevelse. En global mobilisering er nødvendig, og dette er et forsøk på et lite bidrag til den norske delen av denne mobliliseringen.

Når jeg fremhever min bakgrunn som psykolog er det fordi jeg tror en psykologisk tilnærming til den maktesløsheten mange føler i forhold til klimatrusselen kan være et godt hjelpemiddel. Derfor forsøker jeg her på bloggen å kombinere faglig økologisk og klimamæssig innsikt med psykologisk kunnskap og erfaring.   Håpet mitt er at bloggen kan tjene to formål:

Å formidle kunnskap om den situasjon vi som art og sivilisasjon står i, ved å gi et helhetsbilde av de trussler vi står overfor, i tillegg til kunnskap om hva som skal til for å løse dem.

Å bli et forum for deg, som ønsker sammen med andre å bidra til å ta opp klimautfordringen, og som har vansker med å se, hva du kan bidra med.

Som start vil jeg be deg lese sidene i headingen på bloggen:


  • Trusselen
  • Løsningen
  • Om meg
  • Om deg
  • Klimaskepsis - for og imot
     
Og gå også innom den nye siden:
  • Videoer

Som du vil se på de sidene, legger jeg opp til dialog, samarbeid, felles fremdrift, solidarisk prosess. 
En forutsetting for at dette vil være nyttig er at det blir delt, lest og tatt på alvor. Forhåpentlig vil mange bli med på å ta opp utfordringen. 

Du kan blant annet bidra med å dele dette med nettverket ditt. 

Bloggen vil lenge være under utvikling - jeg har mye å lære. Alle tilbakemeldinger - også forslag til forbedringer - vil bli tatt imot med takk. Både når det gjelder innhold og blogg-teknologi. Kommentér her på bloggen, eller send meg en epost ved å bruke kontaktskjemaet på høyre side.